A A A

AKTUALNOŚCI

 

 

 

Nasze przedszkole jest przedszkolem publicznym.

Organem prowadzącym jest Miasto Siedlce,

nadzór pedagogiczny prowadzi

Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach.

Przedszkole otwarte jest w godzinach 6.30 – 17.00

 

 

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ!!

 

Od bieżącego roku szkolnego istnieje możliwość konsultacji
z psychologiem P. Dorotą Kiszczuk pod adresem e – mail:

konsultacje. mpi20@ interia.pl

Przypominamy o możliwościach indywidualnych spotkań z nauczycielami i specjalistami w wyznaczonych terminach, szczegóły w zakładce konsultacje.

 

 

 

W dniu 31 stycznia 2017r od godz. 10,00 do 12,00 odbędzie sie Bal karnawałowy dla dzieci - prosimy o przygotowanie dla dzieci strojów.

W tym dniu przedszkole funkcjonuje normalnie, dzieci należy przyprowadzić do godz. 8,30, obiad o godz. 12 - z opóźnieniem ze względu na poczęstunek w trakcie balu pączkami.   

Oprawę muzyczną zapewnia Firma Fotograficzna -  Fotogama, która będzie od godz. 9,00 wykonywała zdjęcia. Zdjęcia  do zakupu przez osoby chętne.