A A A

AKTUALNOŚCI

 

 

Nasze przedszkole jest przedszkolem publicznym.

Organem prowadzącym jest Miasto Siedlce,

nadzór pedagogiczny prowadzi

Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach.

Przedszkole otwarte jest w godzinach 6.30 – 17.00

 

 

 

 

 

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ!!

 

Od bieżącego roku szkolnego istnieje możliwość konsultacji
z psychologiem P. Dorotą Kiszczuk pod adresem e – mail:

konsultacje. mpi20@ interia.pl

Przypominamy o możliwościach indywidualnych spotkań z nauczycielami i specjalistami w wyznaczonych terminach, szczegóły w zakładce konsultacje.