A A A

Dzień 3 i 4 latków

Ramowy rozkład dnia dzieci 3-4 letnie

6.30 - 8.00 – schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, spontaniczne, praca indywidualna z dzieckiem,

8.00 – 8.15 – zabawa orientacyjno- porządkowa z grupą,

8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe w łazience,

8.30 – 9.00 – śniadanie, zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,

9.00 – 9.15 – czynności porządkowe po zakończeniu śniadania, przygotowanie grupy do zajęć,

9.15 – 9.45 – zajęcia dydaktyczne z całą grupą,

9.45 – 10.00- zabawa ruchowa,

10.00–11.15– zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali i na powietrzu, spacery, obserwowanie przyrody, piesze wycieczki po okolicy, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia indywidualne ze specjalistami – logopedą, rehabilitantem ruchowym, integracji sensorycznej, psychologiem, czytanie literatury,

11.15–11.30– przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe w łazience,

11.30–12.00– obiad, zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,

12.00-12.15– przygotowanie do leżakowania, zdejmowanie ubrania i odkładanie na miejsce oraz zakładania pidżamy,

12.15–14.00– leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek,

14.00–14.15– rozwiązanie leżakowania, czynności higieniczne w łazience,

14.15–14.30– zabawa ruchowa,

14.30–15.00– podwieczorek, zwracanie uwagi na estetyczne spożywanie posiłku,

15.00–17.00– rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem i w zespołach, czytanie literatury, swobodna działalność dzieci, zajęcia opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.