A A A

Dzień 5 - 6 latków

 

 

6. 30 – 8.15 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.  Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.15 – 9.00 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczno - porządkowe. Czynnosci samoobsługowe. Śniadanie.

9.15 -  10.30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez  zajęcia grupowe, wyzwalające aktywność dzieci w różnych strefach rozwoju.

10.30 – 11.00 Spacery, pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne, spontaniczne. Zajęcia ruchowe, sportowe, przyrodnicze.

11.00 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe i organizacyjne.
Obiad. Czynnosci higieniczno - porządkowe po zakończeniu obiadu.

12.00 - 13.45 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy dowolne w sali i w ogrodzie przedszkolnym rozwijajace zainteresowania dzieci. Zabawy dydaktyczne. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie
literatury (ew. czytanie fragmentów książek). Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek


13.45 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Podwieczorek.


14.30 – 17.00 Swobodna działalność dzieci. Zabawy w sali lub w ogrodzie. Zabawy ruchowe. Praca indywidualna, praca w małych zespołach - dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.