A A A

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe z zakresu:

  • rytmika dla dzieci 3 i 4 letnich  2 x w tygodniu po 15 minut (poniedziałek, czwartek)

dla dzieci 5 i 6 letnich 2 x w tygodniu po 30 minut (poniedziałek, czwartek),

  • język angielski: dla dzieci 3 i 4 letnich 2 x w tygodniu po 15 minut ( wtorek,  piatek)
  • zajęcia taneczne: dla dzieci 3 i 4 letnich 2x w tygodniu po 15 mintut ( wtore, puątek), dla dzieci 5 i 6 letnich 2 x w tygodniu po 30 miunut ( wtorek, piatek)
  • religia dla dzieci 5 i 6 letnich 2 x w tygodniu po 30 mint (wtorek, czwartek)

 

  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

 

Dzieciom  posiadającym opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju prowadzimy zajęcia pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, terapii ruchowej i terapii integracji sensorycznej. Są to zajęcia indywidualne prowadzone zgodnie z Indywidualnym Programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju opracowanym przez zespół specjalistów w wymiarze 7 godz. w miesiącu

Zajęcia te prowadzone są przez logopedę, psychologa, pedagoga, terapeutę SI i rehabilitanta.

 

  • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielane są w formie zajęć specjalistycznych  (indywidualnych i grupowych) mających na celu rozwijanie uzdolnień dzieci lub korektę istniejących zaburzeń rozwoju. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagoga, psychologa, logopedę, rehabilitanta i terapeutę integracji sensorycznej.

Zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej tworzy się dla dziecka:
- posiadającego opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej;
- na podstawie informacji nauczyciela stwierdzającego, że dziecko wymaga takich zajęć;
- zgłoszenia rodzica.

 

Prowadzimy zajęcia z psychomotoryki - zajęcia odbywają się pod kierunkiem specjalistów w srode od godz. 10,00 do 11,30.

Prowadzimy zajęcia z korektywy - w środę  w godzinach: 13,30 - 14,30

Prowadzimy zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalono - społeczne z elementami artterapii/ grafomotoryka - zajęcia odbywają się w środę od god. 8,45 - 9,15

 

Raz w miesiącu w każdej grupie odbywają się zajęcia ze specjalistami (psychologiem, logopedą, rehabilitantem, terapeutą integracji sensorycznej), które mają na celu usprawnianie rozwoju psychomotorycznego dziecka.

PSYCHOLOG - prowadzi zajęcia kształtujące umiejętności społeczne i rozwój sfery emocjonalnej, realizuje Innowację pedagogiczną "Program profilaktyczny - zajęcia rozwijające umiejętności społeczno - emocjonalne u dzieci",

LOGOPEDA - podczas tych zajęć dzieci wykonują ćwiczenia usprawniające motorykę aparatu artykulacyjnego (ćwiczenia warg, języka i ćwiczenia oddechowe) i ćwiczenia percepcji słuchowej, Gimnastyka buzi i języka.

REHABILITANT - prowadzi zajęcia ogółnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są nietypowe przybory np. gąbki kąpielowe, krzesełka, butelki plastikowe, woreczki foliowe.

TERAPEUTA SI - celem tych zajęć jest rozwijanie sprawności ruchowej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, planowania motorycznego i koordynacji wzrokowo - ruchowej.